Vedtægter 20. marts 2017.
Vedtægter
§  1. Navn og bopæl.
Foreningens navn er Danish-International-Humanitarian Aid (DIHA). CVR. nr. 32693636. 
Foreningen bygger på det kirkelige fundament, og har hjemsted Finderupvej 27 B Herborg 6920 Videbæk.

§  2. Formål.
Foreningens formål er at støtte døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv  herunder udviklingshjælp ud fra princippet " hjælp til selvhjælp " i 3. verdens lande.
Dette gøres ved:
a. Samarbejde med frivillige og upolitiske partnere og medlemmer.  
b. Samarbejde med andre Nødhjælpsorganisationer om støtte til projekter i tredjelande.
c. Samarbejde med lokale Nødhjælpsorganisationer om nødhjælps og udviklingsprojekter.
d. Støtte uddannelse af personale på døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv i 3. verdens lande.
e. Støtte oplysnings arbejdet i Danmark om 3. verdens landes problemer.
f. Samarbejde med NGO-er i 3. verdens lande.

§ 3. 
Ledelse.
Foreningen ledes af formanden. Han/hun arbejder ud fra de retningslinjer, der vedtages på generalforsamlingen og udmøntes af bestyrelsen.

§ 4.  Bestyrelse:
Bestyrelsen består af min. 5 personer, der vælges på generalforsamling for en 2 årig periode.
På valg er et lige antal i lige år, og et ulige antal i ulige år.
Ægtefæller må ikke være i bestyrelsen på samme tid.
Bestyrelsen lægger foreningens overordnede retningslinjer ud fra generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Indkaldelse sker via mail eller brev med dagsorden, min. 14 dage før afholdelse, dog ikke i juni, juli eller august. 

§ 5.  Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes senest i maj måned.
Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen vedtægtsændringer og opløsning.
Alle der har været medlem i 8 dage har stemmeret.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via mail eller brev, til medlemmer samt opslag i foreningens
lokaler.
 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent og referent.  
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Fremlæggelse (ved formanden)af foreningens  
     årsberetning, og godkendelse af samme.
 5. Fremlæggelse(ved kassereren) af revideret regnskab 
     og godkendelse af samme. 
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
     revisor.           
 8. Indkomne forslag
 9. Event.
10. Næste generalforsamling.

§ 6. Ekstra ordinær generalforsamling.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes såfremt min. 1/4 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen ønsker dette.

 
§ 7.  Økonomi.
Foreningen drives ved hjælp af medlemmernes kontingenter samt private og offentlige tilskud.
Overskud fra aktiviteterne bruges til støtte til projekter i tredielande, til fordel for de svageste grupper der.
Den valgte kasserer benytter et godkendt bogføringsystem. Der foretages en assisterende opgørelse af regnskabet af en registreret revisor.   

§ 8. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening. Der kan meddeles prokura.
Ved køb, salg og pantsætning skal hele bestyrelsen være medunderskrivere af dokumenterne.

§ 9. Foreningens aktiver.
Det enkelte medlem har ikke råderet over foreningens formue, lige som foreningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens event. gæld.

§ 10. Vedtægtsændring.
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, med varsling senest 14 før, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende myndige medlemmer stemmer herfor.

§11. Opløsning.
Foreningens opløsning skal vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Indkaldelsens dagsorden skal indeholde emnet, oplysning og fordeling af formue.
Formuen fordeles til lignende humanitært arbejde.

§12.

Således redigeret og vedtaget på generalforsamling 
20. marts 2017.Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.10 | 05:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

...
03.04 | 17:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp i adskillige humanitære projekter, der blev udført for at støtte rumænske institutioner som ældrehjem og institutionaliserede børnecentre, ville det være den sværeste eksamen, jeg ville have. Emoj

...
25.03 | 18:53

Vil gerne være medlem
Mvh Mette Allerslev

...
04.07 | 18:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab.

Tusind tak for det fine referat.

Kh. Ginne og Børge

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE